home

Welkom bij de Partij van de Arbeid Bergeijk

Politiek gaat om de toekomst. Een toekomst die u met vertrouwen tegemoet wilt zien.

Ook kijkt U terug op de afgelopen jaren. Fijn als u daar tevreden over bent. Maar u kijkt hopelijk vooral uit naar de toekomst. Wat heeft het leven in Bergeijk voor u in petto? Kinderen opvoeden en voorbereiden op volwassenheid. Werk vinden en houden. Wonen zoals u dat graag wilt. Plezier hebben met de mensen om u heen. De goede zorg krijgen als dat nodig is. En dat alles op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.


PvdA Bergeijk: voorstel hagelschade

1-11-2016

In de laatste raadvergadering voor de vakantie werd er raadsbreed een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om te onderzoeken wat de gevolgen waren van de hagelstorm van 23 juni. En waar mogelijk plannen te ontwikkelen om de negatieve gevolgen van de hagelstorm te verzachten en deze plannen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het college heeft de gevolgen van de hagelstorm geïnventariseerd en de gemeenteraad voorgesteld om ruim €200.000 beschikbaar te stellen.... lees verder


Perspectieven voor 2017

26-7-2016

In juni staat traditioneel de PPN op de agenda van de gemeenteraad. Het is de belangrijkste vergadering voor de diverse fracties want bij de PPN kunnen zij hun wensen en prioriteiten aangeven ter voorbereiding voor de begrotingsbehandeling in oktober.
Bij de PvdA blijft het sociale domein het belangrijkste aandachtspunt. Dus niet het budgettair neutraal wegzetten van de transities moet het zwaarst wegen, zoals wij helaas meerdere keren uit de tekst in de PPN opmaken. Maar het leveren van... lees verder