Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Groen Bergeijk; en dan ook echt groen...

We zitten midden in een periode van klimaatverstoring. Als we nu geen actie ondernemen is dit onomkeerbaar. Toch willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Daarom is een ambitieus klimaatbeleid met een sterke lokale klimaatagenda noodzakelijk. Daarmee gaan we de klimaatdoelstellingen, zoals het in 2025 energieneutraal zijn, realiseren. Er moet geïnvesteerd worden in de bewustwording van de noodzaak van duurzaamheid. De gemeente zet zich daar actief voor in. We betrekken bewoners bij het duurzaam maken van de gemeente en om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te halen. We hebben oog voor zorgvuldig waterbeheer en volgen de ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking op de voet.

We erkennen en ondersteunen de belangrijke rol die agrariërs hebben in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap. Bergeijk moet ook op het gebied van duurzame landbouw de groenste gemeente willen worden, met een maximale bescherming van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk, met minimale overlast, met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn en met een fatsoenlijk inkomen voor agrariërs. We gaan de gezondheidsrisico’s van slechte luchtkwaliteit verkleinen. Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Ook de uitstoot van veehouderij zorgt voor problemen met de luchtkwaliteit.

Voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op straat is het belangrijk het fietsgebruik te stimuleren, vooral bij de jeugd. We willen goede fietsverbindingen en beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto, ook in de kleinere kernen. De fiets moet het centrale vervoermiddel voor de korte en middellange afstanden worden.