Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten duurzaamheid

  • Er komt een energieloket in onze gemeente en we werken daarin samen met de vereniging Kempenenergie. Particulieren en organisaties kunnen daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. We stimuleren eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking via het lokale energieloket.
  • We stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: daken van gemeentelijke accommodaties worden benut voor (collectieve) zonnepanelen en de gemeente heeft alleen nog een energiecontract met een duurzame energieleverancier.
  • We maken met de woningcorporaties afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
  • Bij nieuwbouwprojecten/verbouwingen wordt uitgegaan van afkoppeling van het gasnet. We stimuleren collectieve warmtepompen bij de aanleg van nieuwbouw /verbouwingsprojecten. Bij bouwplannen hebben we oog voor circulair en energieneutraal bouwen.
  • Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid en energie(voorziening) op als eis, net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.
  • We gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. Duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers krijgen voorrang. We geven het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.