Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen gaat het leven in de Bergeijkse politiek verder waar het gestopt is voor de verkiezingen. Het college bepaalt en de coalitiepartijen zeggen ja en amen. Geen enkel kritisch geluid, geen eigen inbreng maar blindelings volgen wat het college voorstelt: dat is de Bergeijkse politiek heden ten dage. GroenLinks-PvdA neemt wel het initiatief om haar voorstellen door de raad te laten worden goedgekeurd.

De Perspectieven Nota (PPN).

In de maand juli staat de PPN op de agenda van de gemeenteraad. Misschien wel de belangrijkste vergadering van de gemeenteraad omdat dan de opmaak gemaakt wordt voor de begroting van de komende jaren. Twee dingen vielen dit jaar op: het college wil onderzoeken laten uitvoeren voor een bedrag van 100.000 euro. En er was geen enkel nieuw voorstel van de andere fracties. GroenLinks-PvdA Bergeijk heeft een aantal voorstellen ingediend die wij graag opgenomen willen zien in de begroting zodat ze de komende jaren gerealiseerd kunnen worde. De belangrijkste zijn:
  • - Een extra impuls voor de gemeenschapshuizen.
  • - Een echte Biebplek.
  • - Een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt en waarvoor.
  • - De onkostenvergoedingen van college-, raads- en commissieleden worden openbaar vermeld op de website.
  • - Deelnemen aan het Tiny Forest project

Uiteraard hebben wij ook onze reactie gegeven over de voorstellen van het college. Verder moeten de aangekondigde onderzoeken in de begroting beter onderbouwd worden met nut en noodzaak voordat wij daar mee instemmen. Wilt u onze beschouwingen en onze voorstellen nog eens nalezen klik dan hier.

Burgerinitiatief stopzetten "Bouwplannen Achter de Sleutel"

De omwonenden rond de bouwlocatie achter De Sleutel hadden een burgerinitiatief ingediend, het eerste ooit in de gemeente Bergeijk. Zij vinden de bouwplannen te grootschalig, dat er betere locaties zijn in de kern Riethoven en dat er een "stukje uniek Riethoven" gaat verdwijnen als deze plannen doorgaan. Onze fractie is het met hen eens. Wij vinden dat er in elke kern betaalbare (huur)woningen gebouwd moeten worden, zeker voor doelgroepen zoals starters en een- of twee persoonshuishoudens. Maar dan wel op de meest geschikte locatie. Daarom hebben wij voorgesteld om eerst te kijken naar andere, betere locaties binnen Riethoven en daarna een besluit te nemen.

Parkeergarage Hof Noord.

Wat iedereen al verwacht had is nu ook onderbouwd: een parkeergarage op Hof Noord is financieel niet haalbaar. Ook deze coalitie en dit college blijven volharden in hun plannen om op Hof Noord een grote supermarkt te vestigen. Wij zijn altijd al tegen deze plannen geweest omdat een supermarkt van deze omvang gewoon te groot is op deze locatie. Omdat er geen parkeerkelder komt stelde het college voor om mogelijkerwijs panden aan te kopen en die in te richten als parkeerplaatsen. Zo zou dan het gevoel weggenomen worden dat er te weinig parkeerplaatsen zouden zijn. Volgens ons is er geen gevoel dat er te weinig parkeerplaatsen zullen zijn, maar zijn er straks gewoon te weinig parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen moeten trouwens volgens de geldende spelregels aangelegd worden op eigen terrein of door de ondernemer betaald worden. In onze ogen is er dan ook sprake van oneerlijke concurrentie tegenover bv de Lidl die wel veel meer parkeerplaatsen moest realiseren. Andere voorbeelden zijn de Plus in Luyksgestel en het huidige pand van de AH. Wensen kosten geld en om een aantrekkelijke "trekker" te realiseren op Hof Noord zal de gemeente moeten faciliteren. Maar om er nog eens 500.000 euro bij te lappen boven de 7 ton die er al ingegaan is, is wel wat veel van het goede..... En dan hebben we het nog niet eens over de inrichting van het openbare gebied op Hof Noord dat ook nog eens begroot is op 1,2 miljoen euro.

Vestia.

Wooncorporatie Vestia heeft een groot aantal huurwoningen binnen Bergeijk. Gezien de slechte financiële situatie van Vestia staat de wooncorporatie onder toezicht en moet ze op korte termijn een grote sanering doorvoeren. Daarom zijn er plannen om de huurwoningen in Bergeijk te verkopen aan een andere wooncorporatie. Mede door de zeer slechte staat van onderhoud van de huurwoningen verloopt de verkoop zeer moeilijk en kan wel eens worden afgeblazen met alle gevolgen van dien voor de huurders. Wij hebben de wethouder voorgesteld om de vaste 2 e Kamercommissie uit te nodigen zodat de tweede Kamerleden zelf kunnen beoordelen hoe slecht het onderhoud is van de huurhuizen. Het verbaasde ons dat de wethouder niet of onvoldoende was bijgepraat op dit dossier. Wij zullen dan ook de komende tijd deze zaak nauwlettend volgen en indien nodig zelf initiatieven ontwikkelen om het tij te keren.

Dit waren de belangrijkste punten van de afgelopen maanden uit de Bergeijkse politiek. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u het linkse geluid in Bergeijk mee uitdragen neem dan contact met ons op of loop eens binnen op onze maandelijkse fractievergadering. U bent van harte welkom.

Namens de fractie GroenLinks-PvdA Bergeijk

Wil Rombouts fractievoorzitter.