Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

De afgelopen weken ben ik met burgermeester Callewaert en wethouder Theuws een aantal basisscholen langs gegaan om de jeugdraad te promoten. Iets wat mij raakte deze ochtenden was dat jongeren in Bergeijk nu echt invloed hebben en meedenken over politiek en beleid. Er wordt gevraagd wat zij vinden en willen. En dat is cruciaal want jongeren in onze gemeente moeten zich kunnen herkennen en zich verbonden voelen met het dorp. Zo kunnen ze opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek.

Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. We moeten niet te vroeg juichen maar de jeugdraad is een eerste stap in de goede richting. Want toekomstige generaties staan voor de keuze om in Bergeijk te blijven of de stad in te trekken. Het is dan ook van belang dat we blijven vernieuwen en het dorp leefbaar houden.

"Ik wil me als raadslid inzetten om te bouwen aan een breed gedragen jong en fris geluid in Bergeijk. Het is een eer om raadslid te zijn en samen met anderen realistische oplossingen te bieden voor de toekomst. Ik kijk al weken uit naar de bekendmaking van de jeugdraad op drie oktober en verheug me er op om alle jeugdigen in ons gemeentehuis te zien schitteren." Ook de stem van de wat "oudere" bevolking mag gehoord worden, en daarom brengt GroenLinks-PvdA Bergeijk op Zaterdag 20 Oktober een Politiek Cafë waar we met u in gesprek gaan over zaken die u bezighouden.

De komende weken leest u hier meer over in de Eyckelbergh, maar ook op glpvda.nl of op Facebook!