Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Als GroenLinks-PvdA vinden we het belangrijk dat er zo weinig mogelijk zwerfafval in de omgeving terecht komt. Daarom hebben we er vorig jaar, met steun van de andere fracties, voor gezorgd dat de gemeente Bergeijk zich aangesloten heeft bij de statiegeldalliantie. Zwerfafval wordt vaak opgegeten door vissen, vogels en ook door andere dieren met alle nare gevolgen van dien. We hebben vast allemaal wel eens een foto gezien van een dode vogel met allemaal afval in de maag. Ook restanten van de ballonnen die opgelaten worden bij evenementen of feesten komen in de natuur terecht. Wat ons betreft hangt het slagen van een evenement of feestje niet af van het oplaten van ballonnen. Er zijn voldoende leuke alternatieven om een evenement op te vrolijken of kinderen een leuke wedstrijd aan te bieden.

Alternatieven die geen schade aan de natuur en aan dieren aanbrengen. Er wordt in Bergeijk nagedacht over het gebruiken van ballonnen van natuurlijk materiaal. Helaas bieden die wat ons betreft geen goed alternatief, omdat deze maar heel langzaam vergaan in de natuur en net zo goed door dieren opgegeten kunnen worden. "Wat wij graag zouden willen is dat we in Bergeijk de uitdaging aan gaan, geen ballonnen meer oplaten en zoeken naar leuke alternatieven waar kinderen ook van genieten."

Op 20 oktober organiseert GroenLinks-Partij van de Arbeid een Politiek Cafë, deze keer in De Buitengaander in Westerhoven. Wij nodigen u graag uit om tussen 14 en 16 uur met ons te praten over verschillende onderwerpen. De komende weken leest u meer over het Politiek Cafë in deze krant, op onze Facebook-pagina en op onze website www.glpvda.nl.