Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten afval

  • We volgen de proef in Eersel wat betreft de 9 afvalstromen. Ook het systeem in Bladel gaan we nog een keer bekijken en daarna kiezen we voor het meest efficiënte systeem dat in de Kempen gebruikt wordt. We willen naar één systeem voor afval in de Kempen.
  • We zetten in op zelf composteren. Door zelf compost en dus tuinmest te maken, hoeft mest niet meer gekocht te worden. Dit levert een besparing op én het milieu wordt ontzien. We ondersteunen dit door een ruilprogramma op te starten zodat inwoners hun groene afvalbak om kunnen ruilen voor een compostvat en kleine GFT bak.
  • We stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit afval wordt direct verwijderd om eventuele natuurschade te voorkomen. Verwijderingskosten worden niet doorberekend aan de eigenaren.