Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten mobiliteit

  • Er komen voldoende laadpalen voor elektrische fietsen.
  • Fietsverkeer vanuit de kernen naar Eersel, Veldhoven en Eindhoven wordt gestimuleerd door de aanleg van doorgaande veilige (vrij liggende) fietsroutes. Er komt bijvoorbeeld een fietspad langs de Broekhovenseweg. De hoofdfietsroutes moeten voldoende verlicht zijn. Er kan daarbij gewerkt worden met lantaarnpalen die aanspringen als een fietser nadert.
  • Er moet Kempen breed nagedacht worden over hoogwaardig openbaar vervoer. Daarbij werken we samen met werkgevers(organisaties) en scholen in de omgeving. We willen een betere (buurt)bus verbinding tussen de kernen met onder andere Bladel.
  • We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijkere auto’s. Bergeijk beschikt daarom over vier jaar over een netwerk van openbare elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit is uiteraard opgewekt met zonne- of windenergie.