Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Bergeijk voor jong en oud

We willen dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen; iedereen moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Onze jeugd moet de kans krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst en achtergrond. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede sportvoorzieningen en een leven dat niet bepaald wordt door armoede.

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren en/of een zorgtraject succesvol te doorlopen. Daarom moeten minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn.

Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbaar huis. Onze ouderen moeten kunnen blijven wonen in de eigen buurt. Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen. Zorg en welzijn moeten dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig zijn. Niet de regels en structuren staan centraal, maar aandacht voor de mens. Dorpsondersteuners, jongerenwerkers en vrijwilligers zijn de ogen en oren in onze kernen. Dit in de overtuiging dat een verbonden samenleving alleen kan slagen als vrijwilligers en mantelzorgers voldoende ondersteund worden door professionals. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen.