Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten ouderenbeleid

  • Ouderen hechten aan hun woning, buurt en buurtbewoners. Ze willen graag blijven wonen in hun huis, ook als dat niet optimaal aangepast is op de levensfase. We zien dat dit vaak pas bespreekbaar wordt als er al problemen zijn. We willen hier meer aandacht aan besteden door middel van bewustwordingscampagnes in combinatie met financieringsmogelijkheden, zoals de Blijver lening (financiële mogelijkheden voor ouderen om hun huis levensloopbestendig te maken).
  • Uit onderzoek is gebleken dat huishoudelijke hulp vrij karig wordt ingezet. Als inwoners meer uren huishoudelijke hulp nodig hebben, zorgen we daar voor.
  • Eenzaamheid kan een probleem zijn voor ouderen. Als de kernen ideeën hebben voor activiteiten voor ouderen of andere manieren om eenzaamheid tegen te gaan, zullen we dat ondersteunen.
  • We zorgen er voor dat we ook de komende jaren dementievriendelijke gemeente blijven en gebruik maken van innovaties die ontwikkeld worden om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.