Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten ouderenbeleid

  • Ouderen hechten aan hun woning, buurt en buurtbewoners. Ze willen graag blijven wonen in hun huis, ook als dat niet optimaal aangepast is op de levensfase. We zien dat dit vaak pas bespreekbaar wordt als er al problemen zijn. We willen hier meer aandacht aan besteden door middel van bewustwordingscampagnes in combinatie met financieringsmogelijkheden, zoals de Blijver lening (financiële mogelijkheden voor ouderen om hun huis levensloopbestendig te maken).
  • Uit onderzoek is gebleken dat huishoudelijke hulp vrij karig wordt ingezet. Als inwoners meer uren huishoudelijke hulp nodig hebben, zorgen we daar voor.
  • Eenzaamheid kan een probleem zijn voor ouderen. Als de kernen ideeën hebben voor activiteiten voor ouderen of andere manieren om eenzaamheid tegen te gaan, zullen we dat ondersteunen.
  • We zorgen er voor dat we ook de komende jaren dementievriendelijke gemeente blijven en gebruik maken van innovaties die ontwikkeld worden om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.