Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten kind en jeugd

  • Wij kiezen voor een preventieve aanpak wat betreft prestatie verhogende middelen, roken, drugs en alcohol. Dit betekent goede voorlichting op school, horeca en sportclubs over verantwoord gebruik aan zowel de jongeren zelf als aan hun ouders. We laten drugs testen in het lokale uitgaansleven en tijdens bepaalde evenementen.
  • Wij trekken samen op met scholen, huisartsen, kinderopvangorganisaties en de jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. We denken hierbij ook aan de gezonde sportkantine.
  • Er zullen altijd jongeren zijn die specialistische hulp nodig hebben. We werken aan het goed aansluiten van de algemene jeugdhulp op de specialistische jeugdhulp. Ook willen wij niet dat jongeren die gebruik maken van jeugdzorg er na hun 18de verjaardag plotseling alleen voorstaan. Daarom willen wij dat de zorg voor jongeren zo nodig kan doorlopen. Als gemeente houden we deze jeugdigen in beeld en zorgen we ervoor dat ze de zorg krijgen die nodig is.
  • Aan jongeren zelf wordt gevraagd hoe het voorzieningenniveau in de kernen voor hen op peil gehouden kan worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan openingstijden van de horeca, uitgaansgelegenheden, cultureel aanbod, sport. Dit onderzoek en het uitvoeren wordt met en door jongeren en de in te stellen jeugdraad zelf uitgevoerd. Jongeren leveren zelf ook een bijdrage aan het organiseren van de activiteiten.