Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten kind en jeugd

  • Wij kiezen voor een preventieve aanpak wat betreft prestatie verhogende middelen, roken, drugs en alcohol. Dit betekent goede voorlichting op school, horeca en sportclubs over verantwoord gebruik aan zowel de jongeren zelf als aan hun ouders. We laten drugs testen in het lokale uitgaansleven en tijdens bepaalde evenementen.
  • Wij trekken samen op met scholen, huisartsen, kinderopvangorganisaties en de jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. We denken hierbij ook aan de gezonde sportkantine.
  • Er zullen altijd jongeren zijn die specialistische hulp nodig hebben. We werken aan het goed aansluiten van de algemene jeugdhulp op de specialistische jeugdhulp. Ook willen wij niet dat jongeren die gebruik maken van jeugdzorg er na hun 18de verjaardag plotseling alleen voorstaan. Daarom willen wij dat de zorg voor jongeren zo nodig kan doorlopen. Als gemeente houden we deze jeugdigen in beeld en zorgen we ervoor dat ze de zorg krijgen die nodig is.
  • Aan jongeren zelf wordt gevraagd hoe het voorzieningenniveau in de kernen voor hen op peil gehouden kan worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan openingstijden van de horeca, uitgaansgelegenheden, cultureel aanbod, sport. Dit onderzoek en het uitvoeren wordt met en door jongeren en de in te stellen jeugdraad zelf uitgevoerd. Jongeren leveren zelf ook een bijdrage aan het organiseren van de activiteiten.