Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten onderwijs

  • In elke kern behouden we de basisschool als basisvoorziening. Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, omdat zij ook invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen en kinderen in de eigen buurt naar school kunnen gaan.
  • In elke kern zijn de voorzieningen voor kinderen, zoals school, kinderopvang, buitenschoolse opvang, zorg (voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor ouders) en vrije tijd zoveel mogelijk gebundeld in een doorlopende leerlijn en waar mogelijk uitgevoerd onder een dak. Dit is de basis van het idee van een integraal kindcentrum. Een integraal kind centrum is van een zodanige omvang dat kinderen zich er veilig en gekend voelen. Een te grote omvang brengt anonimiteit met zich mee. De plek waar een integraal kind centrum komt moet veilig, kindvriendelijk en centraal gelegen in de kern zijn.
  • Voor het integraal kindcentrum op ‘t Hof vinden we de locatie bij de Kattendans niet geschikt. Er moet opnieuw naar de eerder aangegeven alternatieve locaties gekeken worden. Er moeten verkeersveilige routes naar het integraal kind centrum zijn en ook de breng- en haalplek moet veilig zijn.
  • We stimuleren ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan. Tijdens de breng- en haaltijden zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij. Voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- en zwaaiplekken.
  • Schoolgebouwen moeten passen bij de eisen van deze tijd; schoon, veilig, comfortabel en groen. Nieuwe schoolgebouwen moeten energieneutraal zijn, schoolpleinen groen ingericht. Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk, ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
  • Het kabinet heeft een plan met betrekking tot de aanleg van moestuinen bij basisscholen. We gaan onderzoeken op welke manier we dit plan kunnen ondersteunen.