Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten armoede, schuld en bijstand

  • Samen met maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat er geen kinderen opgroeien in armoede. Door vroegsignalering in samenwerking met dorpsondersteuners, onderwijs, woningbouwcorporaties en de lokale ondersteuningsteams wordt maximaal ingezet op het voorkomen van schuldproblematiek.
  • We zien de voedselbank op dit moment als een belangrijke voorziening en zullen deze ondersteunen zolang het nodig is. We willen er alles aan doen om armoede tegen te gaan en er zo voor zorgen dat inwoners in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van een voedselbank.
  • Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma‘s gericht op het ondersteunen van ZZP-ers die sterk wisselende inkomens hebben en gericht op werkende armen, die banen moeten stapelen om aan het minimum te komen.
  • Wij staan voor een ruimhartig beleid wat betreft de bijzondere bijstand; de komende periode willen we onderzoeken welke gevolgen het zou hebben om een inkomensgrens van 130% van het minimumloon te hanteren en het niet mee laten tellen van eigen vermogen. We denken dat dit vooral iets kan betekenen voor stille armoede onder agrariërs en ZZP-ers.
  • We vinden deelname aan de samenleving van elke inwoner belangrijk; iedereen hoort er bij en wil graag een bijdrage leveren. Wij willen dat er naast aandacht voor betaalde arbeid er ook aandacht is voor welzijn en welbevinden. Er komt een vertrouwensexperiment in de bijstand. Minder regels en meer vrijheid om bij te verdienen. Oudere inwoners die langdurig gebruik maken van een bijstandsuitkering worden niet meer belast met allerlei verplichtingen en tegenprestaties.