Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunt verbonden Bergeijk

  • We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving.
  • Iedereen hoort er bij in Bergeijk. We zijn gastvrij, ook naar mensen met een beperking, naar statushouders en vluchtelingen.
  • Mocht er in de toekomst weer behoefte zijn aan extra opvang van vluchtelingen, dan zal de gemeente hier, na overleg met bewoners, aan bijdragen. Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen.
  • Nieuwe inwoners beginnen direct na aankomst in de gemeente met een inburgeringscursus en indien mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen. Statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente kunnen zo snel mogelijk doorstromen naar definitieve woningen. Wanneer deze woningen er niet zijn, bouwen we tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen voor zowel de mensen op de wachtlijst als de statushouders.