Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten werken en economie

 • In het samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio leveren we een bijdrage aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we mensen in beroepen waar de werkgelegenheid krimpt, verleiden en ondersteunen om zich tijdig om te scholen naar beroepen waar de werkgelegenheid in de regio naar verwachting zal stijgen. Met de regionale partners onderzoeken welke opleidingen in deze regio relevant zijn en opleiden tot de arbeidsmarkt.
 • Als gemeente doen we een extra inspanning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (participatiebanen); zowel binnen de gemeente als samen met het bedrijfsleven en organisaties.
 • Wij zetten het re-integratie-budget vooral in voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met beperkingen of statushouders. Als we hen niet intensief ondersteunen is het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen. Dat is verspilling van talent en ondermijnt het maatschappelijk draagvlak.
 • De gemeente stelt een plan op om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat zij een bijdrage leveren, werkenderwijs de taal kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in onze samenleving. Daarbij wordt serieus rekening gehouden met psychische en sociale problemen.
 • Niet voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal het mogelijk zijn om al dan niet met behulp van financiële regelingen in het vrije bedrijf te werken. Voor bepaalde groepen blijven er beschutte werkplekken.
 • Aanbestedingen worden zo ingericht dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen en blijven (social return).
 • We werken volop samen in Kempisch verband en zelfs groter met betrekking tot verdere ontwikkeling van bedrijvenparken, ontwikkelingen in de industrie en agrarische innovatie.
 • De gemeente blijft samen met ondernemers initiatieven in het centrumgebied ‘t Hof ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar behouden blijft. We blijven voorstander van een publiekstrekker op ‘t Hof Noord.
 • We steken in op een compact kernwinkelgebied. Voor bestaande ondernemers buiten het kernwinkelgebied willen we maatwerk toepassen zodat hun bedrijf levensvatbaar blijft.
 • Leegstaande panden in aanloopstraten kunnen een andere bestemming krijgen, zoals woningen, maar ook andere functies zoals recreatie, toerisme of horeca. Daarmee behouden we werkgelegenheid. Ook kunnen leegstaande panden gebruikt worden als gebouw voor startende ondernemers, pop-up winkels, duurzame en innovatieve startups en sociale initiatieven.
 • De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is belangrijk en groeiende. We willen toerisme en recreatie verder stimuleren. We maken het mogelijk voor agrariërs om hun inkomen te verdienen met toerisme en recreatie.
 • Agrariërs krijgen de mogelijkheid om verschillende diensten aan te bieden. Deze "brede agrariërs" kunnen naast landbouwproducten ook andere diensten leveren, zoals bescherming en ontwikkeling van natuur, opwekking van duurzame energie, productenverkoop, educatie, zorg, natuurbeheer en als vergaderlocatie. Agrariërs kunnen op die manier wegvallende inkomsten deels compenseren.
 • In het buitengebied komt ook ruimte voor kleinschalige initiatieven met als doel om verpaupering tegen te gaan. Deze initiatieven moeten passen bij de visie op de vergroening en verduurzaming van het buitengebied.