Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Bergeijk van ons allemaal

Bergeijk is van ons allemaal. Om op een goede manier met elkaar samen te kunnen leven is participatie van inwoners en vertrouwen in inwoners nodig. Er moet sprake zijn van ruimtelijke ontwikkeling die past bij ons dorp.

De gemeente gaat bij het maken van beleid meer samen doen met de inwoners en zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de inwoners. Zij hebben recht om te weten of gemeenschapsgeld goed wordt besteed.

Er moet een oplossing gezocht worden voor de besluitvorming van de grensoverschrijdende zaken. Bergeijk werkt op veel zaken intensief samen met andere gemeentes vooral in Kempenverband of zelfs op groter regionaal niveau. De ontwikkeling van de laatste jaren is dat steeds minder besluiten worden genomen op het niveau van Bergeijk en steeds meer op regionaal niveau.

Een veilige leefbare omgeving wordt mede gegarandeerd door adequaat toezicht en handhaving. We zetten in op een betere handhaving van iedere vorm van overlast en overtreding van afgesproken regels, dit in het belang van de inwoners.