Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten burgerparticipatie

  • Elke kern krijgt een budget om initiatieven voor de eigen kern te ontwikkelen. Kernen krijgen het vertrouwen om zelf te bedenken welke ontwikkelingen en activiteiten passen bij de eigen kern.
  • Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Burgerinitiatieven blijven van burgers en worden niet door de gemeente overgenomen.
  • Inwoners kunnen in een vroeg stadium al meepraten over belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak in plaats van inspraak. Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving ("right to challenge"). Ze kunnen deze voorstellen doen en krijgen de garantie dat deze worden besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad kan natuurlijk anders beslissen, als dit in het publieke belang is.
  • Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat heeft gekost.
  • Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt en waarvoor. Via dit openbaar register willen we transparant maken hoe we met gemeentegeld omgaan.