Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten gemeentelijke herindeling

  • Wij willen de samenwerkingsverbanden verder uitbouwen door middel van het delegeren van bevoegdheden en middelen. In Kempenverband denken wij daarbij aan een Kempenraad. Daardoor blijven we lokaal sterk en dicht bij de burgers en kunnen we de grote bestuurlijke uitdagingen, zoals de omgevingswet ook in de toekomst aan. Dit betekent dat de reikwijdte van de eigen gemeenteraad minder wordt en dat wordt voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan.
  • Mocht er een aantal Kempengemeentes opgaan in een groter geheel (herindeling) dan heeft dat zeker gevolgen voor de positie van Bergeijk. Wij zijn daar niet blind voor en zullen ons dan opnieuw moeten beraden welke gevolgen dat heeft voor Bergeijk. Het is niet onvoorstelbaar dat we een aanwijzing vanuit de provincie krijgen voor herindeling.