Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Stem!

Het zal u niet zijn ontgaan; de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. De afgelopen weken is er flink campagne gevoerd door alle partijen in ons mooi Bergeijk. GroenLinks-Partij van de Arbeid heeft natuurlijk ook van zich laten horen. Wellicht kunt u zich het Politiek Café in november nog herinneren, of de ludieke bordjesactie vorige maand. Wat u zeker niet is ontgaan, zijn onze verkiezingsposters die alle kernen sieren.

Wij vinden het belangrijk dat u gaat stemmen op woensdag 21 maart. En als het even kan op GroenLinks-Partij van de Arbeid. Er zijn drie goede redenen om op ons te stemmen.

Sterk. Wij willen een sterke gemeente. Met een bestuur dat niet alles overlaat aan vrijwilligers maar haar verantwoordelijkheid neemt en samen werkt met de inwoners. Wij maken ons sterk voor mensen die hulp nodig hebben. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en een sterke gemeenschap maakt een sterk dorp. Daarnaast willen wij een sterk links blok vormen in de gemeenteraad. Dat kan in de oppositie, maar ook in een mogelijke coalitie zullen wij trouw blijven aan ons partijprogramma en onze achterban.

Groen. De leefomgeving is van iedereen. Dus met schone lucht, minder zwerfafval en een gezonde agrarische sector met minder dieren die ook in de toekomst bestaansrecht heeft. Daar gaat GroenLinks-Partij van de Arbeid voor, en met uw stem maken we dat waar de komende jaren. De aarde is ons dierbaar en door vol in te zetten op milieu en duurzaamheid maken we van Bergeijk een echte groene gemeente.

Sociaal. Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft, ondersteuning van mensen voor wie het allemaal niet vanzelf gaat, betaalbare woningen en leefbare & vrolijke dorpen. Vanzelfsprekend, maar iets om voor te blijven knokken.

Sterk, Groen en Sociaal, dat zijn de kernwoorden van GroenLinks-Partij van de Arbeid. Als u het met ons eens bent stem dan Sterk, Groen en Sociaal op 21 maart. Laat uw stem horen op woensdag 21 maart.