Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

We blijven strijden voor inclusiviteit. Om daar, waar we kunnen, het leven van mensen te verbeteren, om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen, want wij willen vooruit kijken.

Dat doen we stapje voor stapje, tegenslagen overwinnend, fouten herstellend, ook als het moeilijk wordt want dat is de kracht van GroenLinks-PvdA Bergeijk. Wij willen nieuwe politiek gaan voeren, vrij en zonder schroom. Eerlijk en vol energie. We gaan ons stinkende beste doen. Dank jullie voor het vertrouwen.

Wil je ons de komende periode helpen? Dat kan! Meld je aan en doe mee. Zo zorgen we er ook in de toekomst voor dat het geluid van GroenLinks-PvdA Bergeijk in de gemeente hoorbaar blijft!