Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Een coalitie tussen CDA en GroenLinks-PvdA zit er helaas niet in. Op vele beleidsterreinen konden de partijen elkaar tamelijk snel vinden. Inhoudelijk waren er slechts enkele verschillen. Bijvoorbeeld de uitwerking van de plannen op het Hof en de algehele toekomstvisie op het buitengebied en de agrarische sector. Toch waren we ervan overtuigd dat deze verschillen overbrugbaar zouden moeten zijn.

Natuurlijk begrijpen wij dat je tijdens de onderhandelingen water bij de wijn doet. Dat geldt voor beide partijen aan de onderhandelingstafel.

Voor onze fractie is het belangrijk om binnen de raad ons groene en sociale profiel te kunnen blijven tonen. Voor ons kan dat zomaar betekenen dat er in een raadsvergadering tegen een voorstel van het college gestemd wordt. Of dat er wisselende meerderheden kunnen ontstaan.

Het CDA kon zich met deze visie op het voeren van politiek niet verenigen. "Partijen binnen een coalitie moeten elkaar vasthouden!" was het devies. Voor ons betekent dat teveel een keurslijf, waardoor we dat profiel niet kunnen gaan tonen. We hebben dus moeten constateren dat verdere vorming van een coalitie er niet in zit.