Half jaar uitstel voor de Zwarte Bergen.

Afgelopen zaterdag hebben wij u gemeld dat wij in de komende raadsvergadering zouden voorstellen het college te verbieden om gebruik te maken van het recht om een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen.

Zwarte Bergen verkocht

De eigenaar van de Zwarte Bergen in Luyksgestel heeft de camping verkocht en de nieuwe eigenaar heeft besloten om te stoppen met de campingactiviteiten. Dat kan en dat mag: hij is tenslotte de nieuwe eigenaar. Dat moet dan wel binnen de mogelijkheden van het dan geldende bestemmingsplan. Dit nieuwe, door de raad vast te stellen bestemmingsplan wijkt inhoudelijk niet veel af van het oude. Het grootste verschil is dat er maar één recreatiebedrijf gevestigd mag zijn met een centrale bedrijfsvoering. Er mag geen permanente bewoning plaatsvinden en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgesloten.

Geen tandje erbij, maar een heel gebit

In de raadsvergadering van november hebben we het programmaplan Duurzaamheid en Klimaat Be- energy besproken. In dit plan zijn allerlei acties opgenomen die moeten zorgen dat we in Bergeijk met z"n allen in 2025 energieneutraal zijn. Hoewel GL-PvdA positief is over dit plan, beseffen we ook dat als we voor 2025 als gemeente energieneutraal willen zijn; er niet alleen een tandje bij, maar een heel gebit bij zal moeten.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.